โปรแกรม Ultraformer III ยกกระชับ ลงลึกทุกชั้นผิว

โปรแกรม Ultraformer III เป็นเทคโนโลยี High Intersity Focus Ultrasound ที่ส่งพลังงานคลื่นเสียงความเข้มข้นสูง หรือ MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) ลงสู่ใต้ชั้นผิวหนัง ในทุกระดับชั้น รวมไปถึงชั้นกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนบน (SMAS) ด้วย อย่างแม่นยำ โดยพลังงานจะทำให้เกิดความร้อนจุดเล็กๆ ระดับ 65-70 องศาเซลเซียส ใต้ชั้นผิว ทำให้เนื้อเยื่อเกิดการหดตัว ส่งผลให้ผิวยกกระชับขึ้น พร้อมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ เคล็ดลับหน้าเรียวสวยเป็นธรรมชาติง่ายๆ ด้วยโปรแกรม UltraFormer III จุดเด่นของ…

Read More