การสอนปรับรูปหน้า

นพ.วชิระ คุณาธาทร (หมอฟรุ๊ท)

Wachira Kunathathorn, MD.,M.Sc.,ABAARM.

  • จบแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบอเมริกันบอร์ดเวชศาสตร์ชะลอวัย จากสหรัฐอเมริกา ABAARM (American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine)

ปัจจุบันคุณหมอฟรุ๊ทเป็นอาจารย์แพทย์ วิทยากรสอนแพทย์ด้านการปรับรูปหน้า ฉีดสารเติมเต็ม ฟิลเลอร์ โบทูลินั่มท็อกซิน การร้อยไหมปรับรูปหน้า และวิทยากรให้ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์ความงาม ในการบรรยายทั้งในและต่างประเทศ

  • อาจารย์แพทย์ Galderma Trainer (LMT) สอนแพทย์ฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์จากสวีเดน และโบทูลินั่มท็อกซินจากประเทศอังกฤษ
  • อาจารย์แพทย์ MINT Lift Certified Trainer จากประเทศเกาหลี
  • อาจารย์แพทย์และแพทย์ด้านการชะลอวัย ปรับรูปหน้า ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อีกทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์ Columnist นิตยสารสุขภาพและหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม

  • บทบาทการสอนฉีดลิฟต์กรอบหน้า Crown Lifting®
  • การสอนฉีดปรับรูปหน้าด้วยเทคนิค Miracle of 2

การปรับรูปหน้าเทคนิค Miracle of 2 ของ”หมอฟรุ๊ท” นั้นเป็นที่ยอมรับและได้รับเชิญไปบรรยายสาธิตการสอนและฉีดแก่แพทย์ทั่วประเทศไทย Galderma Roadshow , SkillBoooster , GAIN ซึ่งจัดโดยโดยบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าฟิลเลอร์จากประเทศสวีเดน Galderma และใช้สอนนักศึกษาแพทย์ในคลาสเรียนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

  • บรรยายสาธิตการทำ Ultra MR

มั่นใจได้ในความสวยปลอดภัย และการดูแลฟื้นฟูปรับรูปหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคุณหมอฟรุ๊ทเป็นอาจารย์ที่สอนการทำ Ultra MR ในเมืองไทย โดยได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายสาธิตการทำ Ultra MR ร่วมกับ Dr.Kwon Han Jin จากประเทศเกาหลีใต้ ในงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย

เหตุผลที่ควรมา บ้านหมอฟรุ๊ท คลินิก

ประสบการณ์การปรับรูปหน้าโดยทีมอาจารย์แพทย์ด้านการปรับรูปหน้าโดยตรง จะทำให้เห็นผลลัพธ์การรักษาฟื้นฟูที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

การรักษาปัญหาผิวพรรณได้อย่างตรงจุด ประเมินการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จึงทำให้การปรับรูปหน้านั้นใช้ปริมาณยาอย่างเหมาะสม กับผลลัพธ์ที่ควรจะเป็น

เพราะคุณหมอฟรุ๊ทเป็นอาจารย์แพทย์สอนกายวิภาค Cadaver ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน และถ่ายทอดความรู้ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน จึงทำให้การปรับรูปหน้านั้น ปรับได้ฉีดได้อย่างถูกชั้นผิว ถูกชั้นกล้ามเนื้อ หลีกเลี่ยงเส้นเลือดต่างๆ ที่อยู่ในใบหน้า ให้คนไข้ได้รับตัวยาไปเต็มๆ ไม่สูญเสียเสียยาไปในชั้นผิวอื่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจากผลแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีด ลดความเสี่ยงจากอาการฉีดโบทูลินั่มท็อกซินแล้วตาตก ฉีดฟิลเลอร์แล้วตาบอด ฯลฯ

มีการเทรนอบรมให้ความรู้อัพเดตแก่เจ้าหน้าที่ Therapist พยาบาลที่เข้าช่วยแพทย์อยู่เป็นระยะ เพื่อช่วยดูแลคนไข้อย่างดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในบ้านหมอฟรุ๊ทคลินิกผ่านการรับรอง อย. ซื้อกับดีลเลอร์ที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100% ไม่ใช้ยาหิ้ว ยาปลอม ยาเถื่อน เด็ดขาด

เป็นคลินิกเวชกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปี

  • รางวัลด้านการปรับรูปหน้า

บ้านหมอฟรุ๊ท คลินิกคุณภาพด้านการปรับรูปหน้า การันตีรางวัลด้านการปรับรูปหน้าต่างๆ มากมายในแต่ละปี

Play Video

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่